Zmiany legislacji w 2024?

Analiza zmian legislacyjnych w Polsce w 2024 roku w kontekście polityki prorodzinnej ujawnia kompleksowe podejście rządu do wsparcia rodzin i osób znajdujących się w specyficznych sytuacjach życiowych. Podjęte inicjatywy, obejmujące szeroki zakres działań, od finansowania programów wspierających rodziny po reformy ustawodawcze mające na celu ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych, świadczą o zdecydowanym kierunku polityki społecznej kraju. Program „Asystent rodziny” Jednym z filarów polityki prorodzinnej jest program „Asystent rodziny”, który w 2024 roku otrzymał znaczące wsparcie finansowe, osiągając poziom 70 milionów złotych. Program ten skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci, kobiet w ciąży oraz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,...

Raport podsumowujący I Kongres Rodzina Blisko

zorganizowany przez Fundację Rodzina Blisko – panel drugi W dniu 9 grudnia 2023 r. odbył się I Kongres Rodzina Blisko, który został zorganizowany przez Fundację Rodzina Blisko przy współpracy z Wydziałem Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W drugim panelu udział wzięli Ewa Bareła, certyfikowany coach i wykładowca uniwersytecki z doświadczeniem w zakresie kariery zawodowej, przedsiębiorca Paweł Czabak oraz dr hab. Witold Starnawski z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzącą była dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk z Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwesytetu SWPS. Dr hab. M. Gamian-Wilk poruszyła na wstępie kwestie związane z przekształceniem tradycyjnych struktur...

I Kongres Rodzina Blisko

Raport podsumowujący I Kongres Rodzina Blisko zorganizowany przez Fundację Rodzina Blisko – panel pierwszy W dniu 9 grudnia 2023 r. odbył się I Kongres Rodzina Blisko. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Rodzina Blisko przy współpracy z Wydziałem Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona była przede wszystkim zagadnieniu wypalenia zawodowego rodziców. W jej trakcie dyskutowali Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Dorota Bojemska, psycholog Bogna Białecka, prof. Michał Adam Michalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Paneliści skupili swoją uwagę na omówieniu inicjatyw związanych ze wsparciem rodziny i przeciwdziałaniem wypaleniu...

Urlop ojcowski

Mgr Michał Preficz Urlop ojcowski – komentarz ojca i prawnika Narodziny dziecka i wielka zmiana, na którą ciężko się wcześniej przygotować Narodziny dziecka to szczególny czas dla każdego rodzica. Jak wynika z mojego doświadczenia, po jego urodzeniu pojawiają się nowe wyzwania. Wymagają one maksymalnej uwagi i koncentracji rodziców razem, ale również każdego z nich osobno. Zatem głównym czynnikiem, który pomaga oswoić się z nową sytuacją i pobyć z nowo narodzonym dzieckiem, jest czas. Mama nowo narodzonego dziecka ma go bardzo dużo. Natomiast my – ojcowie, moim zdaniem, mamy go mało. Dlatego też warto znać swoje prawa i korzystać z wszystkich...

Polityka prorodzinna w Polsce – co już zostało zrealizowane?

Dr Paweł Stasiuk Polityka prorodzinna to zespół działań państwa, które mają na celu poprawę sytuacji rodzin. Chodzi tutaj nie tylko o wsparcie finansowe, ale i w innych obszarach życia. W wielu państwach Unii Europejskiej polityka prorodzinna stanowi realną pomoc, aczkolwiek w Polsce przez długie lata była ona traktowana po macoszemu. Od pewnego czasu widoczne są jednak istotne zmiany. W jakim stopniu odpowiadają one potrzebom polskim rodzin? Polityka prorodzinna w Polsce Polityka prorodzinna w Polsce przez długi czas była prowadzona w sposób zdecydowanie niewystarczający. Mianowicie była ona skoncentrowana na wsparciu finansowym polegającym na możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego, świadczeniu o nazwie...

Urlop rodzicielski

Mgr Michał Preficz Urlop rodzicielski. Komentarz ojca i prawnika Zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski to kolejny rodzaj urlopu, który przysługuje ojcu oraz matce dziecka. Dnia 26 kwietnia 2023 r. zostały w zakresie tego urlopu wprowadzone zmiany. Zaproponowała je Unia Europejska, aby ojcowie mogli spędzać więcej czasu z dziećmi. Wymiar urlopu rodzicielskiego, zarezerwowanego dla rodzica niewykorzystującego tej głównej części urlopu rodzicielskiego, wynosi 9 tygodni. Dlaczego te zmiany są potrzebne? Wedle statystyk ojcowie w większości oddawali swoją część urlopu rodzicielskiego matkom. Założenie, na podstawie którego powstały te przepisy, było takie, że chciano zapewnić obydwu opiekunom prawnym co najmniej dwa miesiące urlopu...

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Katarzyna Zych: Szanowni Państwo, chciałabym powitać Państwa i zaprosić do dyskusji na bardzo ważny temat, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Będziemy rozmawiać na ten temat z panią Katarzyną Wozińską oraz z panią Magdaleną Osowską. Pani Katarzyna Wozińska jest psychologiem, terapeutką oraz członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pani Magdalena jest psychologiem oraz psychotraumatologiem, pracuje w obszarze lęku depresji oraz zaburzeń osobowości z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą, a także z dziećmi. Katarzyna Wozińska: Witam. Magdalena Osowska: Dzień dobry. Katarzyna Zych: Naszą rozmowę chciałabym zacząć od tematu wydaje mi się bardzo istotnego, a mianowicie, kim my – jako rodzice – jesteśmy...