Tworzymy przestrzeń aktywnej obecności

Tworzymy czyli działamy, kreujemy. Nie chcemy biernie przyglądać się temu co dzieje się na świecie w kontekście rodziny. Nie chcemy też „tylko” reagować na bieżące problemy, z którymi współczesnym rodzinom przychodzi się mierzyć (choć i to robimy chociażby organizując zbiórki na rzecz Ukrainy oraz współtworząc zajęcia dla mam i dzieci, które uciekły z terenów objętych wojną)

Chcemy kreować świat, chcemy prowokować do zmian i dawać pozytywny impuls do działania.
🏘 Działamy lokalnie – tworzymy i wspieramy inicjatywy społeczne.
🌍 Działamy globalnie – współpracując z organizacjami prolife z innych krajów.

Do świata podchodzimy konkretnie, zaczynając od wspierania osób i ich potrzeb:
👩‍🦰 mamy i 👱‍♂️ taty
dzieci 👧👦🧒👶
👵 babci oraz 👴 dziadka

By pomagać im budować szczęśliwe domy pełne ciepła, bliskości oraz wspólnych aktywności 👨‍👩‍👧‍👦 🏠

Drugim dużym obszarem naszej działalności są firmy. Promujemy zatrudnienie sprzyjające rodzinie, podpowiadamy konkretne rozwiązania ułatwiające pracę rodzicom oraz przyznajemy certyfikaty „Firma Blisko Rodziny” 🧑‍💼

Przestrzeń to słowo ocean. Można je rozumieć bardzo szeroko ale i bardzo wąsko.
To przecież nie tylko fizyczne miejsce, ale i odpowiednie warunki. Mówi się czasem, że „brakuje przestrzeni do rozmowy” i wszyscy czujemy, że chodzi tu o coś nienamacalnego, o pewne okoliczności, warunki, wolę do dialogu, chęć słuchania. Z naszą 💜 przestrzenią 💜 jest podobnie.

🌱Marzymy, by powstała szeroko pojęta strefa rodzinnego wsparcia. Zarówno tego zawodowego, jaki i osobistego. Offline oraz online. Chcemy podpowiadać, edukować, rozmawiać. Chcemy, aby świat wokół nas stawał się piękniejszy, bezpieczniejszy i bardziej przyjazny.

🌱Ponadto chcemy „prowokować” odpowiednie warunki do rodzinnej bliskości. W jaki sposób? Po pierwsze publikując pomysły i inspiracje na wspólne aktywności. Po drugie organizując wydarzenia (np. pikniki) dla rodzin.

🌱Poza tym przygotowujemy przestrzeń naszego biura tak, byście mogli nas odwiedzić, wpaść na kawę, porozmawiać. Byśmy byli blisko 😉 Remont się już kończy, więc niedługo zaprosimy Was na huczne otwarcie tej przestrzeni 🥳.

Od razu dajcie nam znać czy wolicie kawę ☕️ czy herbatę 🍵, żebyśmy byli odpowiednio przygotowani.

Aktywny – inaczej ruchliwy, rzutki, pełen inicjatywy, zaradny, energiczny, pełen ikry, pełen energii, sprężysty, czynny, kreatywny, pełen zapału, dziarski, żwawy, pełen życia, pomysłowy, twórczy, operatywny, żywotny, prężny, żywy, mobilny, niespokojny, ożywiony, pełen werwy, pełen temperamentu, dynamiczny, pełen wigoru, obrotny, przedsiębiorczy, zaangażowany – tyle synonimów podpowiada słownik 🤯. Czy wszystkie są ważne? Dla nas najistotniejsze są 4:

💎pełen inicjatywy
💎pomysłowy
💎pełen życia,
💎zaangażowany

OBECNOŚĆ to słowo klucz. Obecność zakłada bycie blisko i to nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie i duchowo. Na tym nam zależy. W takim kluczu chcemy budować nasze rodziny, choć jest to czasem bardzo trudne. Chcemy również być obecni i dostępni dla Was 🥰 Dlatego piszcie, komentujcie i podpowiadajcie na co mamy zwrócić szczególną uwagę.

 

 

Fundacja na rzecz wspierania rodzicielstwa Rodzina Blisko

KRS: 0000752295

REGON: 381549653

NIP: 1182182207

ul. Bolesława Podczaszyńskiego 14/1

01-867 Warszawa

Współpraca? Chcesz działać? -> kontakt@rodzinablisko.pl

Cele statutowe:

 1. Rozwój działalności oświatowo-kulturalnej, w szczególności w zakresie wspierania i rozwoju kompetencji rodzicielskich.
 2. Kształtowanie kultury rodzicielstwa opartego na więzi i wzajemnym szacunku rodziców i dzieci.
 3. Wspieranie działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacji praw i wolności człowieka.
 4. Promowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny.
 5. Integrowanie społeczności lokalnej i promowanie wzajemnego wsparcia rodzin.
 6. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 7. Wsparcie tworzenia możliwie najlepszych warunków dla opieki nad dzieckiem oraz edukacji dziecka i jego rozwoju.
 8. Przeciwdziałanie dyskryminacji rodzin, w tym dyskryminacji dzieci.
 9. Podnoszenie kompetencji wychowawczych i zawodowych rodziców i opiekunów dzieci.
 10. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz innych osób zawodowo związanych z opieką i edukacją.
 11. Współpraca ze środowiskami o podobnych celach działania.
 12. Promocja karmienia piersią, wsparcie laktacyjne i przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat laktacji.
 13. Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej w zakresie poszerzania wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.
 14. Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej w zakresie budowania kompetencji posługiwania się językami obcymi i propagowanie innowacyjnych metod nauczania języków obcych.

Statut Fundacji