Prawnicy na pomoc uchodźcom

Przybywający do Polski uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na różne formy pomocy, która ma pomóc im odnaleźć się w naszym kraju. Do akcji włączyli się także specjaliści z wielu dziedzin, w tym prawnicy. Pomagają oni Ukraińcom odnaleźć się w obowiązujących w Polsce procedurach oraz załatwić niezbędne formalności.

Radcowie prawni na pomoc uchodźcom

Powołane do życia Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych udzielało wcześniej wsparcia przy granicy polsko-białoruskiej. W związku z wojną na Ukrainie jego członkowie rozpoczęli udzielanie pomocy także obywatelom tego kraju, którzy przybywają do Polski w poszukiwaniu schronienia.

Prezes Włodzimierz Chróścik poinformował również, że Centrum otwarte jest także na przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy chcieliby zaangażować się w jego pracę. Co więcej, do akcji mogą włączyć się także prawnicy z Ukrainy.

Będziemy rozwiązywać zgłaszane konkretne problemy prawne, tworzyć i ujednolicać wzory dokumentów. Stworzymy mapę punktów pomocowych w całej Polsce. Będziemy organizować praktyczne szkolenia dla prawników. W Centrum dostępne będą również materiały informacyjne w różnych językach na temat aktualnych przepisów dotyczących wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – można przeczytać na stronie internetowej samorządu radców prawnych.

Adwokatura również pomaga

Swoje wsparcie dla uchodźców z Ukrainy okazują również adwokaci. W wielu kancelariach można bowiem uzyskać porady dotyczące legalizacji pobytu w Polsce oraz innymi pilnymi kwestiami.

Problem ten dostrzegł także samorząd zawodowy. Poszczególne izby adwokackie organizują bowiem dla swoich członków liczne szkolenia z prawa azylowego, których celem jest poszerzenie wiedzy, a ponadto przygotowały materiały informacyjne. Wielu członków palestry nie ma bowiem styczności z tymi zagadnieniami w swojej codziennej praktyce.

Naczelna Rada Adwokacka zawarła również porozumienie Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie palestry mają na jego mocy pomagać Ukraińcom poprzez udzielanie porad prawnych, legalizację dokumentów i zatrudnienia, a także organizacji pobytu na terytorium Polski.

Pracodawcy RP deklarują pomoc w znalezieniu zatrudnienia i zakwaterowania dla obywateli ukraińskich oraz organizacji akcji humanitarnej mającej na celu zapewnienie pomocy medycznej poszkodowanym. Naczelna Rada Adwokacka deklaruje organizację wsparcia w zakresie obsługi prawnej dotyczącej legalizacji pobytu i podjęcia zatrudnienia dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z powodu rosyjskiej zbrojnej agresji wobec Ukrainy – napisano w dokumencie.

Pomagają także notariusze

Do pomocy uchodźcom z Ukrainy zgłosili się także notariusze. Świadczą oni przede wszystkim wsparcie polegające na poświadczaniu zgodności dokumentów, a także sporządzaniu umówi i aktów notarialnych. Tego typu formy pomocy mają na celu zabezpieczenie interesu prawnego uchodźców.

Wiele kancelarii wyszło nawet naprzeciw potrzebom uchodźców i wydłużyło czas pracy. Co więcej, notariusze chętnie przyjmują obywateli Ukrainy poza kolejnością, aby jak najszybciej rozwiązać ich bieżące problemy związane na przykład z poświadczeniem dokumentów.

Przybywający do Polski uchodźcy potrzebują różnego rodzaju wsparcia, także prawnego. Wielu z nich musi bowiem zmierzyć się z problemami, które wymagają wsparcia ze strony specjalistów. Dla tysięcy Ukraińców, którzy uciekli przed wojną, załatwienie nawet najprostszych spraw urzędowych może być niemałym kłopotem. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy prawnej można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych samorządów zawodowych, także w języku ukraińskim.

Paweł Stasiuk

Więcej tekstów