Firma Przyjazna Rodzinie – pokoje dla matek z dziećmi

Artykuł jest częścią Kodeksu Dobrych Praktyk – całość do pobrania https://firmaprzyjaznarodzinie.pl/

 

Od pierwszego dnia życia dziecka rodzice robią wszystko, aby było ono zdrowe i szczęśliwe. Starają się zapewnić mu jak najlepsze warunki. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest karmienie piersią. Niesie ono szereg korzyści  dla zdrowia dziecka. Co więcej, najnowsze badania wskazują, że karmienie piersią minimalizuje ryzyko wielu chorób także u matki i wspiera jej rekonwalescencję po porodzie[1].

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dziecko było karmione piersią co najmniej do ukończenia drugiego roku życia, przy czym przez sześć pierwszych miesięcy powinno spożywać wyłącznie mleko matki[2]. Ponadto nie wskazuje się granicy, która określałaby moment zakończenia karmienia piersią. Okres ten może więc być na tyle długi, że chęć stosowania się do zaleceń WHO pozostanie w konflikcie z koniecznością powrotu do pracy. Kobiety, które decydują się na karmienie piersią, stoją zatem przed wieloma wyzwaniami związanymi z równoważeniem potrzeb dziecka i obowiązków zawodowych.

 

Niezależnie od wielkości firmy każdy pracodawca może pomóc młodym matkom w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Jednym z kluczowych działań, jakie może w tym zakresie podjąć, jest stworzenie w przedsiębiorstwie przyjaznych pokoi laktacyjnych – służących do karmienia piersią.

Nie istnieje żaden standard dotyczący wyglądu czy wyposażenia takiego pokoju, dlatego przedsiębiorcy mają bardzo szerokie pole manewru w jego urządzeniu. Liczy się przede wszystkim funkcjonalność takiej przestrzeni, dlatego warto byłoby uzyskać pomoc matek karmiących piersią (obecnie lub w przeszłości). Kobiety te mogą razem z pracodawcą opracować wytyczne dla pokoju laktacyjnego.

Niewątpliwie powinno być to miejsce ciepłe, czyste, zapewniające poczucie bezpieczeństwa i intymności, przyjemne. Należy wyposażyć pokój w wygodny fotel lub łóżko, które zapewnią młodej matce komfortowe warunki do karmienia dziecka w preferowanej pozycji. Rekomenduje się także zaopatrzenie pokoju w poduszki, przewijak, gniazdka elektryczne, zlew i lodówkę. Dodatkowe wyposażenie skróci czas przebywania w pokoju, ponieważ pracownica nie będzie musiała przemieszczać się do innego miejsca w celu umycia rąk, dezynfekcji laktatora czy przechowania mleka. Przestrzeń powinna zostać tak zorganizowana, aby znalazło się również miejsce na wózek czy torbę z rzeczami dziecka. Zaleca się, aby pokój laktacyjny usytuować w miarę możliwości jak najbliżej stanowiska pracy matki karmiącej.

Jeżeli zapotrzebowanie na tego rodzaju miejsce w danym zakładzie pracy jest duże, można utworzyć więcej niż jeden pokój lub opracować harmonogram korzystania z niego. Należy pamiętać, że poza przestrzenią dla pracownic, karmiących naturalnie, pracodawca powinien zagwarantować im odpowiednią ilość czasu. Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zagwarantować co najmniej dwie 30-minutowe przerwy. Jeżeli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, okres ten wynosi dwie 45-minutowe przerwy.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że młode matki nie mogą być zmuszane do korzystania z tego rodzaju miejsca; powinna to być dla nich jedynie atrakcyjna alternatywa.

 

Weronika Przebierała

 

[1] J. Delzo, Breastfeeding may help mothers combat chronic pain after C-section, Study Finds,

https://www.medicaldaily.com/breastfeeding-may-help-mothers-combat-chronic-pain-after-c-section-study-finds-418448 dostęp: 10.12.2020 r.

[2] M. Klimczak, Karmienie piersią, https://www.gov.pl/web/zdrowie/karmienie-piersia dostęp: 10.12.2020 r.

[3] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U.2020.0.1320.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej tekstów