Strona w budowie, już wkrótce więcej treści.

Fundacja na rzecz wspierania rodzicielstwa Rodzina Blisko powstała z potrzeby serca, pragniemy pomagać młodym rodzicom cieszyć się rodzicielstwem.